วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

HAPPYโปรเสริมแจกทอง 1 สลึงทุกวัน ถึง 30 มิย. สมัครมากยิ่งมีสิทธิ์มาก


โปรเสริม,แจกทอง,Pro Glod ,happyแจกทอง

โปรเสริมแจกทอง

โปรเสริมแจกทอง


อ่านตรงนี้หน่อยนะ

ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2555
******ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ใช้บริการดีแทคแบบรายเดือนและเติมเงินบุคคลธรรมดา ยกเว้นกลุ่มลูกค้าองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ SMEs ที่ซื้อแพ็กเกจโปรเสริมกับร้านค้าย่อย และคนขายแฮปปี้ โดยการซื้อที่สำเร็จ 1 ครั้ง ได้รับ 1 สิทธิ์ในการจับรางวัล โดยตรวจสอบรายละเอียดการใช้บริการได้ ณ จุดขาย
******ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องคงสถานะการเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากดีแทค (ผู้ใช้บริการแบบเติมเงินจะต้องมียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 บาท ณ วันที่ได้รับรางวัล ผู้ใช้บริการแบบรายเดือน จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระในรอบบิลที่ผ่านมา)
******ของรางวัล ได้แก่ สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 6,250 บาท จำนวน 91 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 568,750 บาท ณ วันที่ 24 มกราคม 2555
******ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
******ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ร่วมรายการ เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่รับของรางวัลโดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาติดต่อรับของรางวัลภายในเวลาที่กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายและรายชื่อผู้โชคดี หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ได้มารับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลถือว่าสละสิทธิ์คำตัดสินของคณะกรรมการจับรางวัลถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดพนักงานและครอบครัวของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมรายการได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการและของรางวัลในมูลค่าที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจับรางวัลวันที่ 20 กรกฏาคม 2555 และประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 31 กรกฏาคม 2555 ทาง www.happy.co.thผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ดีแทค เพื่อยืนยันการรับรางวัลเลขที่ใบอนุญาต สป.0117.1/1951

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น